Efikasan i brz način učenja

Autor Datum 26/06/2018

Kako na pravi način staviti mnogo informacija na papir? Kako najbolje organizovati beleške na osnovu velikog broja informacija? Mape uma su rešenje za vas. Da li znate da je moguće jednu celu knjigu sumirati na osnovu mapa uma? Zahvaljujući njima izdvajaju se glvne i ključne informacije i nema mnogo osvrtanja na detalje. A to je i glavni cilj, jer naš mozak pamti samo najvažnije reči i ideje.

Prvi koji je osmislio mape uma jeste londonski psiholog kako bi svim ljudima pomagao da uz pomoć sopstvenog uma efikasnije usvoje znanje. Zahvaljujući crtanju mape uma povećava se potencijal našeg uma, a ova grafička metoda može da se primeni na bilo koju sferu naših života i može da nam pomogne da jasno definišemo sopstvene ciljeve i da lakše usvajamo nova znanja.

Koje koristi imamo zahvaljujući mapama uma?

Mape uma su zapravo osmišljene kako bi ljudibolje i brže usvajali nova znanja, a samim tim pamtili ključne ideje i reče, bez mnogo osvrtanja na detalje. Mape uma sadrže elemente koji su zanimljivi i logičkoh i kreativnoj hemisferi mozga. Mnogo boja, slike i asocijacije pomažu nam da brže zapamtimo informacije, a ujedno i da odvojimo bitno od nebitnog i zbog toga se ne gubi ni vreme ni energija na proučavanje nevažnih stvari. Izdvaja se najbitnije i zahvaljujući crtežu naš mozak brže prihvata nepoznate informacije.

Kako pravilno nacrtati mape uma?

Ukoliko niste do sada imali priliku daa crtate mape uma, trebalo bi da znate sledeće. Prvo se nacrta centar mape uma, a on u stvari predstavlja ključnu ideju ili najvažniji pojam ili zapravo najbitniji crtež. Što je crtež specifičniji i zanimljiviji, mozak će brže da ga zapamti. On bi trebalo da sadrži asocijaciju, jer naše misli povezuju asocijacije sa glavnim crtežom, a naš ih um bolje i brže pamti. Iz centra mape uma slede manje važne teme, pa sve do najmanje važnih pojmova.

Glavni pojam odnosno crtež trebalo bi da bude obojen u tri boje, a možete mape uma crtati flomasterima, markerima ili bojicama. Ukoliko koristite više bolja, vaš um će brže zapamtiti nove informacije. Zbog šarolikosti crteža i slika, naš mozak stvara mnogo više asocijacija, a što je slikovitija asocijacija, mozak brže procesura nove informacije.

Ako na pravi način osmislimo crtež i stavimo ga na papir, mnogo lakše ćemo imati jasan cilj onoga što učimo. Osim kada je učenje u pitanju, mape uma možemo koristiti i za neke druge sfere života.

Ako govorimo u poslu i ako pripremamo strategiju za novi proizvod ili novu kampanju, uz pomoć slikovitog prikaza možemo da predstavimo ciljeve koje želimo da postignemo.

Na ovaj način ćemo izdvojiti birne i ključne ideje, označiti važne reči, a manje bitne stvari ćemo ostaviti po strani. Mnogo lakše čovek kreće u realizaciju nekog cilja, ako ima jasno predstavljenu sliku onoga što radi. Mi zapravo počinjemo da se ponašamo onako kako mislimo. A da bismo stvorili u glavi pravu i jasnu sliku, onda su mape uma najbolji način da željeno predstavimo, a kasnije i da ostvarimo, jer čovek najpre počinje da radi onako kako misli.

Autor Zenstvena

Od 2012.godine uređuje i priprema članke za Portal Zenstvena.com. Nadam se da saznate dosta korisnih informacija na našem portalu.