Koja je oprema danas neophodna za poslovanje?

Autor Datum 18/05/2018

Bilo da je u pitanju poreski obveznik koji pruža, prodaje usluge ili robu dužan je da onom ko to konzumira iza fiskalni račun. Fiskalne kase su danas neverovatno modernizovane i brze pa za samo par sekundi imate gotov račun. Mogu biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od Vaših potreba odlučićete se za onu koja Vam najviše odgovara. Poresi obveznik u fiskalnu kasu ubacuje podatke o svojoj delatnosti što se prilikom izdavanja računa može i videti.

Šta je to PIB?

Registracija poreskih obveznika vrši se dodeljivanjem poreskog identifikacionog broja (PIB). Privredni subjekti su dužni da podnesu rok za prijavu za registraciju u roku od 5 dana od upisa u registrar. Poreska uprava PIB dodeljuje fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima u cilju njihove identifikacije kao poreskog obveznika. PIB je jedinstveni broj koji poreski obveznik zadržava do prestanka status poreskog obveznika.

Za one privredne subjekte za koje je nadležna Agencija za privredne registre PIB se dodeljuje preko ove agencije. Ako poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju, poreksa uprava će mu na osnovu raposloživih podataka po službenoj dužnosti dodeliti PIB. Ovaj broj je jako bitan jer se on koristi u svim aktima koje poreski obveznik dostavlja poreskoj upravi i obrnuto, kao i u nalozima za plaćanje. Fizička lica poreza na imovinu nisu u obavezi da imaju PIB, njihov identifikator je jedinstveni matični broj građana.

Koje su posledice na izdavanja fiskalnih računa?

Na meti poreskih inspektora u pojačanoj kontoroli najviše su ugostiteljski objekti, male prodavnice i prodavnice brze hrane. Postupak počinje bez dostavljanja naloga o terenskoj kontorli. Inspektori pristupaju kupovini dobra ili korišćenju usloga i tek pri plaćanju predstavljaju se poreskom obvezniku i pokazuju službenu legitimaciju.

Najveći nepravilnosti koje se uočavaju jeste ne evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, ne prijavljivanje radnika i nemogućnost da se podaci sa fiskalne kase prebace poreskoj upravi. Za nepoštovanje propisa o izdavanju fiskalnih računa predviđene su novčane kazne. Kazne se za pravna lica kreću u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, dok je za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara.

Pored kontrole evidentiranja preko fiskalnih kasa, poreksa uprava proverava i radno angažovanje, popis novca, čekova i kartica. Privremena zabrana obavljanja delatnosti traje sedam dana i stupa na snagu ukoliko se utvrde ponovne nepravilnosti. Preduzetnici, frizeri, kozmetičari koji porez plaćaju paušalno nisu u obavezi da izdaju fiskalni račun.

Elektronska poreska kontrola

Poreska uprava vrši postupak provere zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreskih obaveza. U ovom procesu poreska kontrola vrši kancelaraijsku kontrolu, terensku i radnju i sve to u cilju otkrivanja krivičnih dela. Poreski obveznik je dužan da učestvuje u terenskoj kontroli, pružanju odgovarajućih obaveštenja, davanju izjava, omogućavanja uvida poreskom inspektoru u poslovne kjige i zalihe, dokumentaciju. Ukoliko se pronađe neka nepravilnosti poreski inspektor je dužan da sastavi zapisnik. Na osnovu tog zapisnika poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju poreza i dostavlja ga poreskom obvezniku na koji on ima pravo izjavljivanja žalbe.

Reforma poreske kontrole podrazumeva da se ona sa terenske prebaci na kancelarijsku. Uvođenjem svih poreskih obveznika u jedan jedinsvetni elektronski sistem, gde će poreska uprava imati mogućnost da u svakom trenutku vrši kontrolu o tome da li su platili porez.

Autor Zenstvena

Od 2012.godine uređuje i priprema članke za Portal Zenstvena.com. Nadam se da saznate dosta korisnih informacija na našem portalu.