Teme / Veza

  • Tipovi žena koje muškarci izbjegavaju

    Malo smo prelistali muške časopise u potrazi za nečim što bi se moglo ticati nas, žena. I, naišli smo na interesantan tekst u kome muškarci savjetuju jedni druge kakve žene treba izbjegavati. One koje pametuju Svaki muškarac...

    • Posted studeni 13, 2018
    • 0